JAVNI KONKURS ZA POUNJAVANJE NAMEŠTENIČKOG RADNOG MESTA U GRADSKOJ UPRAVI ZA OPŠTE POSLOVE