JAVNI KONKURS ZA POPUNЈAVANЈE RADNOG MESTA U GRADSKOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE GRADA NOVOG SADA