JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE RADNOG MESTA U GRADSKOJ UPRAVI ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE I INVESTICIJE

Preuzmite g.u_za_grad_zemlj._1.pdf (application/pdf 790 KB)
Preuzmite g.u_za_grad.zemlj_._2.pdf (application/pdf 801 KB)
Preuzmite g.u_za_grad.zemljiste_3.pdf (application/pdf 746 KB)