JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANЈE I SUFINANSIRANЈE PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI SAVREMENOG STVARALAŠTVA U 2021. GODINI