JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA PROGRAME POSEBNIH OBLIKA SOCIJALNE ZAŠTITE