JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA NOVOG SADA ZA FINANSIRANјE ILI SUFINANSIRANјE PROGRAMA UDRUŽENјA GRAĐANA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE

Preuzmite 2a._ii_jk_sken.pdf (application/pdf 2532 KB)
Preuzmite 3._obrazac_prijave.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 64 KB)
Preuzmite 4._aneks_1.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 38 KB)
Preuzmite 5._aneks_2.xls (application/vnd.ms-excel 47 KB)