JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA NOVOG SADA UDRUŽENјIMA, ZADUŽBINAMA I FONDACIJAMA ZA REALIZACIJU PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG ZDRAVLjA KOJIMA SE DOPRINOSI PROMOCIJI ZDRAVLjA I PREVENCIJI BOLESTI ZA 2021. GODINU

Preuzmite konkurs_jz_udruzenja.pdf (application/pdf 2304 KB)
Preuzmite obrazac_za_prijavu_-_udruzenja.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 61 KB)
Preuzmite izjava_o_odsustvu_sukoba_interesa_-_udruzenja.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 17 KB)