Čitaj mi

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM U SRBIJI

Ministarstvo za brigu o selu je raspisalo Javni konkurs za realizaciju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2021. godinu, na osnovu Uredbe Vlade od 24. juna 2021. godine, a Grad Novi Sad uklјučio se u realizaciju tog Konkursa.

Uloga jedinice lokalne samouprave u realizaciji i sprovođenju ovog javnog konkursa je značajna, naročito u pogledu utvrđivanja ispunjenosti uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom. Ispunjenost uslova utvrđuje stručno lice jedinice lokalne samouprave koje je ovlašćeno da utvrdi procenu tržišne vrednosti nepokretnosti, a izjavu u obrascu prijave, kojom se garantuje tačnost ovih podataka, potpisuje predsednik opštine/gradonačelnik.

Sva zaintereovana lica koja žele da konkurišu na ovom Javnom konkursu više informacija mogu pronaći na sajtu Ministarstva za brigu o selu na linku http://www.mbs.gov.rs/konkursi.php

Prijave zainteresovanih lica za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Grada Novog Sada će se podnositi u Gradskoj upravi za privredu, Rumenačka ulica br. 110a,  a sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 021/6624-282.

Novi Sad, 19. jul 2021. godine