JAVNI KONKURS ZA ČLANOVE TELA ZA PRAĆENјE PRIMENE LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE GRADA NOVOG SADA

Preuzmite javni_konkurs.pdf (application/pdf 185 KB)
Preuzmite odluka.pdf (application/pdf 373 KB)
Preuzmite odluka_2.pdf (application/pdf 117 KB)
Preuzmite odluka_3.pdf (application/pdf 89 KB)