Čitaj mi

JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST GRADA NOVOG SADA ZA PERIOD 2019 – 2020.

Radna grupa za izradu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost Grada Novog Sada je na sedmoj sednici, održanoj 22. februara 2019. godine, utvrdila Nacrt Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost Grada Novog Sada, koji je objavlјen na internet stranici Grada http://www.novisad.rs/nacrt-lokalnog-akcionog-plana-za-rodnu-ravnopravno... Radna grupa organizuje javnu raspravu o Nacrtu lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost Grada Novog Sada za period 2019 – 2020. Godine, od 26. februara do 12. marta 2019. godine.

Pozivaju se građani i njihova udruženja, zainteresovana pravna lica i stručna javnost da primedbe i sugestije na Nacrt lokalnog akcionog plana dostave Radnoj grupi na adresu za prijem službene elektronske pošte nebojsa.mirkovic@uprava.novisad.rs ili u pisanom obliku na adresu Trg slobode br. 1, Novi Sad, sa naznakom „Za Radnu grupu za izradu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost Grada Novog Sada za period 2019 – 2020.“

Novi Sad, 27. februar 2019. godine