JAVNA NABAVKA USLUGE-USLUGE OSIGURANЈA ZA PERIOD OD GODINU DANA (ŠIFRA: OP-10/2017)