JAVNA NABAVKA USLUGA – SERVISIRANјE VODOVODNIH I KANALIZACIONIH INSTALACIJA I UREĐAJA (ŠIFRA: JNMV-3/2017)