JAVNA NABAVKA USLUGA – SERVISIRANјE ELEKTROINSTALACIJA (ŠIFRA: OP-9/2017)