JAVNA NABAVKA USLUGA – OBJAVLjIVANјE OGLASA U DNEVNIM NOVINAMA, ŠIFRA: JNMV-11/2018.