J A V N I O G L A S O SPROVOĐENJU POSTUPKA OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI GRADA NOVOG SADA RADI IZGRADNJE OBJEKTA ZA PORODIČO STANOVANJE U SREMSKOJ KAMENICI - MIŠELUK II, PARCELE BROJ 4124/2 K.O. SREMSKA KAMENICA, PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Preuzmite miseluk_ii-_4124-2.doc (application/msword 39 KB)