Čitaj mi

IZMENA TRASE LINIJA BROJ 3 i 13

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve (broj:IV-34-3010/20), određuje se privremena izmena trase autobuskih linija broj 3 i 13. Zbog radova na rekonstrukciji  vrelovodnog priklјučka za objekat u ulicama Oblačića Rada, Milenka Grčića, Filipa Filipovića i Starine Novaka od 01. jula do 23. avgusta 2020.godine autobusi menjaju trasu kretanja na sledeći način:

LINIJA BROJ 3
Smer iz Petrovaradina
Od raskrsnice ulica Kornelija Stankovića i Milenka Grčića autobusi saobraćaju pravo Ulicom Kornelija Stankovića do kružnog toka u raskrsnici Bulevara Evrope i Kornelija Stankovića, na kružnom toku polukružno okreću i izdržaju vreme do narednog polaska na autobuskom stajalištu u Ulici Kornelija Stankovića/Bulevar Evropa (stajalište linije broj 7a).
Smer sa Detelinare
Autobusi kao polazno stajalište koriste stajalište u Ulici Kornelija Stankovića/Bulevar Evropa (stajalište linije broj 7a), saobraćaju pravo Ulicom Kornelija Stankovića i dalјe nastavlјaju redovnom trasom kretanja.
LINIJA BROJ 13
Smer sa Univerziteta
Autobusi saobraćaju Bulevarom Evrope do kružnog toka u raskrsnici Bulevara Evrope i Ulice Kornelija Stankovića, na kružnom toku polukružno okreću i izdržavaju vreme do narednog polaska na autobuskom stajalištu na Bulevaru Evrope/Bulevaru vojvode Stepe.
Smer sa Detelinare
Autobusi kao polazno stajalište koriste stajalište u Ulici Bulevar Evropa/Bulevar vojvode Stepe, saobraćaju pravo Bulevarom Evrope i dalјe nastavlјaju redovnom trasom kretanja.