Čitaj mi

ITALIJANSKA KOMPANIJA K314 DOLAZI U NOVI SAD

Saradnja sa privatnim sektorom i investitorima ključna je za uspešnu realizaciju ciljeva koje je Grad Novi Sad postavio za naredni period. U sklopu daljeg razvoja poslovanja i unapređenja proizvodnog i uslužnog sektora u Novom  Sadu, kompanija K314 i JP „Poslovni prostor“ potpisali su Ugovor o zakupu hale veličine 1400 kvadrata na Rimskim šančevima, koja je u vlasništvu Grada. 

Naime, kompanija K314 je odlučila da njena prva investiciona lokacija van Italije bude upravo Novi Sad, jer je u njemu pronašla odgovarajućeg partnera i potrebnu infrastrukturu za proizvodnju i montiranje elektronskih ploča i elektronskih sklopova. Prema planovima Ova kompanija planira da, u 2014. godini u pogonu angažuje između 20 i 30 radnika, a u kasnijim fazama je planirano da radi 70 radnika. Prema statistikama VIP Fonda, koji je ovoj kompaniji pomogao da dođe i pronađe odgovarajuću lokaciju, kompanija K314 pridružila se grupi od 16 stranih kompanija koje u Vojvodini posluju u okviru sektora elektronske industrije, i koje upošljavaju više od 7300 radnika, a prva je takva investicija u Novom Sadu.

K314 je privatna italijanska kompanija osnovana 2011. godine, ali je zasnovana na dugogodišnjem iskustvu. Proizvodni kapaciteti smešteni su u okviru Tehnološkog parka Vimercate, koji je ustanovljen još 1960. godine kao odeljenje IBM – a za projektovanje i proizvodnju. Početkom 2012. godine kompanija K314 je, nabavkom opreme, licenci i „know-how“-a , iskoristila deo ogromnih kapaciteta ove lokacije i približila se potrebama današnje proizvodne industrije. Budžet je u 2012. godini zatvoren sa prometom od 5 miliona eura i značajnom dobiti.

Dolazak ove kompanije, kao rezultat strateške saradnje Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Grada Novog Sada i VIP Fonda, od velikog je značaja za unapređenje investicionih procesa u Novom Sadu i njihov uticaj na optimalno donošenje odluka, kao i podsticaj razvoja dugoročne stabilnosti tržišno i projektno orjentisanog poslovnog ambijenta.

Novi Sad, 7. oktobar 2013. godine