Čitaj mi

ISTEKAO ROK ZA PLAĆANJE 4. RATE GODIŠNJEG POREZA NA IMOVINU

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada, podseća obveznike fizička lica, preduzetnike i pravna lica, da je 14. novembra 2022. godine, istekao rok za izmirenje četvrte rate godišnjeg poreza na imovinu za 2022. godinu, i da zakonom propisana kamata zbog kašnjenja uplata na današnji dan iznosi 14,5%.  

Poreske obveznike koji nisu uspeli na vreme da servisiraju dospele obaveze, pozivamo da iskoriste zakonsku mogućnost i podnesu Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, čime stiču mogućnost otplaćivanja utrđenog duga na rate uz otpis kamate u visini od 50% sve u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, može se podneti lično na pisarnici Gradske poreske uprave na adresi Vojvođanskih brigada br. 24-26, šalter mestu u prostorijama JKP  "Informatika" na Bulevaru Slobodana Jovanovića br. 15, ili putem elektronske pošte na sledeću mejl adresu gpu@novisad.rs

Obrazac zahteva poreski obveznici mogu preuzeti sa internet prezentacije Gradske poreske uprave u delu Zahtevi, a iznos takse, broj uplatnog računa i poziv na broj nalaze se na poslednjoj strani zahteva.

Zajedno gradimo naš Grad. 

Novi Sad, 28. novembar 2022. godine