INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA U SLUŽBI SKUPŠTINE GRADA NOVOG SADA