INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA U BIROU ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI