II JAVNI KONKURS ZA DODELU POMOĆI IZ BUDZETA GRADA NOVOG SADA ZA FINANSIRANјE I SUFINANSIRANјE PROGRAMA UDRUŽENјA GRAĐANA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE, KOJI SU OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD ZA 2018. GODINU

Preuzmite ii_jk.pdf (application/pdf 2099 KB)
Preuzmite obrazac_prijave.doc (application/msword 224 KB)
Preuzmite aneks_1.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 38 KB)
Preuzmite aneks_2.xls (application/vnd.ms-excel 56 KB)