„HOME CARE SERVICES IN NOVI SAD“

Projekat „Home care services in Novi Sad“ realizuje Grad Novi Sad preko Gradske uprave za socijalnu i dečju zaštitu u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad i Novosadskim humanitarnim centrom. Cilj projekta je doprinos procesu integracije izbeglih lica i interno raseljenih lica u Srbiji i njihovom jednakom učešću u društvu. Namera je da se unaprede kapaciteti za samostalan život najugroženijih izbeglica, interno raseljenih lica i lokalnog stanovništva, čime će se doprineti rešavanju egzistencijelnih problema ugroženih građana u Novom Sadu. Projekat je realizovan. Ukupna vrednost projekta je 111.160,00 eura, a vrednost donacije 99.960,00 eura.