Čitaj mi

GRADONAČELNIK POSETIO ODELjENјA ZA SUZBIJANјE KORUPCIJE U NOVOM SADU

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić obišli su rekonstruisane prostorije u kojima su smeštena posebna odelјenja za suzbijanje korupcije pri Višem sudu i Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Prostorije se nalaze u delu zgrade na uglu Bulevara oslobođenja i Ulice Dimitrija Avramovića.

- Stvaranjem uslova za bolјi i kvalitetniji rad Odelјenja za suzbijanje korupcije, i na ovoj teritoriji, država demonstrira odlučnost da se borba protiv korupcije vodi svakodnevno, sistemski i na zakonit i ustavom definisan način. To svakako ohrabruje, jer će ti organi, na zadovolјstvo svih građana Srbije, sve do sada donete zakone implementirati i kontrolisati primenu istih, u uslovima rada kakve imaju njihove kolege u evropskim državama. Nadam se da ćemo do kraja mantada ovog saziva Narodne skupštine, imati pred poslanicima i Zakon o poreklu imovine čime ćemo pokazati da Srbija pripada redu država koje vode odlučnu, bespoštednu i beskompromisnu borbu protiv korupcije. Hvala JP „Srbijagas“ što je pomoglo u tome da pravosudni organi dobiju ovaj prostor, a celokupan potez Bulevara oslobođenja će dobiti uskoro novo ruho, jer se sređuje i zgrada „Dnevnika“, a i taj čuveni novosadski bulevar će biti rekonstruisan. Takođe, nadam se da će uskoro uslediti izgradnja nove Palate pravde, na uglu ulica Maksima Gorkog i Stražilovske, čime ćemo pobolјšati uslove rada zaposlenih u zgradi suda u Sutjeskoj ulici - rekao je gradonačelnik Vučević i poželeo zaposlenima u Odelјenju za suzbijanje korupcije uspešan rad i da nastave da se bore protiv onih koji krše zakon.

Državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić istakao je da je u periodu od 2012. do 2019. godine, Ministarstvo pravde izgradilo ili rekonstruisalo preko 200 000 kvadrata prostora koji koriste sudovi i javna tužilaštva, sve u cilјu ulaganja u odgovornije i efikasnije pravosuđe.

- Ista ovakva odelјenja imamo u još tri grada u Srbiji – u Beogradu, Kralјevu i Nišu. Borba protiv korupcije počiva na unapređenoj saradnji svih državnih organa, a sada kada u zasebnom prostoru imamo posebno obučene sudije i tužioce, možemo da kažemo da je institucionalni okvir za borbu protiv korupcije gotovo u potpunosti završen. Nastavlјamo da radimo na tome da što više pomognemo ovakvim državnim organima i da merimo njihove rezultate rada – rekao je Radomir Ilić.

Obilasku su, između ostalih, prisustvovali i predsednik Višeg suda u Novom Sadu Miroslav Alimpić, predsednik Posebnog odelјenja za suzbijanje korupcije Borivoj Pap, rukovodilac Posebnog odelјenja Vidak Daković, tužilac Višeg javnog tužilaštva Zoran Vucelјa, generalni direktor JP „Srbijagas“ Dušan Bajatović, predstavnici BIA i policije. Oni su obišli šalter salu, sudnice, kancelarije za istragu i pritvorske jedinice.

Sudija Borivoj Pap izjavio je da je od početka marta 2018, kad je Odelјenje u Novom Sadu počelo sa radom, do kraja januara tekuće, rešeno 325 predmeta.

- Ustupanjem na korišćenje novih prostorija i opreme, značajno su pobolјšani uslovi rada svih nosilaca pravosudnih funkcija i zaposlenih u posebnim odelјenjima Suda i Tužilaštva. To će doprineti efikasnosti rada, a uz podršku i saradnju svih državnih organa, značajno će doprineti borbi protiv korupcije – rekao je Pap.

Rukovodilac Posebnog odelјenja Vidak Daković naglasio je da se zahvalјujući adekvatnim uslovima rada mogu očekivati kvalitetniji rad i bolјi rezultati.

- Ovo tužilaštvo je od 1. marta 2018. godine do kraja 2019. godine, zaprimilo na rad od drugih tužilaštava i dobilo u postupanje novih, ukupno 4300 predmeta. Iza ove brojke stoji prilјežan rad Tužilaštva i drugih organa koji sa njim sarađuju. Borba protiv korupcije nije jednokratan posao, već trajna kategorija koja mora uklјučiti sve državne organe, kao i saradnju i razumevanje građanstva - naglasio je Daković.

Generalni direktor JP „Srbijagas“ Dušan Bajatović je pojasnio da je objekat na Bulevaru oslobođenja br. 69 u vlasništvu JP „Srbijagas“, koje je u celini finansiralo sve aktivnosti na rekonstrukciji i opremanju objekta.

- Pravo korišćenja će biti preneto na Ministarstvo pravde, za potrebe posebnih odelјenja Višeg suda i Višeg javnog tužilaštva. Radi se o namenskoj rekonstrukciji aneksa zgrade, tokom koje su izvedeni radovi na zameni fasade, unutrašnjem preprojektovanju prostora za potrebe posebnih odelјenja, zamena instalacija i stolarije, nabavka nameštaja i IT opreme – rekao je Bajatović, naglasivši da će istu zgradu delom koristiti i to javno preduzeće.

Novi Sad, 5. februar 2020. godine