Čitaj mi

GRAD REŠIO PROBLEM PROKIŠNJAVANJA U ZAVODU ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA

Na osnovu sagledanog postojećeg stanja i potreba za poboljšanjem uslova i organizacije rada u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata realizuje se projekat nadogradnje četvrtog sprata, odnosno popuna etaže i nadziđivanje potkrovlja na postojećem objektu. Trenutno je u toku izvođenje radova prve faze na nadogradnji četvrtog sprata i potkrovlja ovog objekta, što podrazumeva rušenje, betonske i armiračke radove, izradu čelične konstrukcije, krovopokrivačke radove, deo zidarskih radova, fasaderske radove i stručni nadzor.

Budući da je u toku prošle nedelje često padala kiša i da je krov na kom se trenutno izvode radovi prokišnjavao, na inicijativu člana Gradskog veća za zdravstvo prof. dr Zoltana Horvata  postavljeno je 500 metara kvadratnih pocinkovanog i plastificiranog lima i parapropusne folije, kako uslovi rada u ovoj zdravstvenoj ustanovi ne bi bili ugroženi i kako bi radovi mogli da se izvode i po lošem vremenu.

Realizacijom ovog projekta koji finansira Grad Novi Sad, biće trajno rešen problem ravnog krova, prokišnjavanja objekta i smanjeni troškovi sanacije i održavanja, a Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata dobiće na postojećem objektu dodatnih 200 metara kvadratnih korisne površine, što će unaprediti kvalitet zdravstvene zaštite u ovoj ustanovi, koja brine o zdravlju  65 000 studenata Univerziteta u Novom Sadu.

Novi Sad, 7. oktobar 2013. godine