Čitaj mi

GRAD POMAŽE SVE VIŠE TRUDNICA

Na opštu radost značajno se povećao broj trudnica kojima Grad Novi Sad prema Odluci od oktobra 2011. godine isplaćuje pomoć u visini razlike između iznosa zarade iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, do punog iznosa plate kada nisu na bolovanju. Od oktobra 2011. godine do sada za zaposlene trudnice je isplaćeno ukupno  55.265.785,29 dinara.

U proseku za 1560 trudnica izdvojena su sredstva iz budžeta Grada, a od prvog spiska od 124 trudnice broj se povećavao i prema poslednjim podacima Fonda za penzijsko invalidsko i zdravstveno osiguranje trenutno se vrši nadoknada za 434 buduće majke. Nadamo se da su tome  doprineli napori koje gradska vlast ulaže sprovodeći aktivnu pronatalitetnu  politiku kako bi motivisala mlade lјude da zasnivaju i proširuju porodicu.

Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2013. godinu za naknadu troškova vantelesne oplodnje planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara, a Kliničkom centru Vojvodine  početkom marta  preneto je ukupno 1.320.000,00 dinara za šest žena.

U želјi da se pomogne porodicama i da se podstakne natalitet Grad Novi Sad nastaviće da izdvaja sredstva iz budžeta za sledeće mere podrške porodici i deci: roditelјski dodatak za prvo dete (20.000,00 dinara), novogodišnja novčana pomoć za decu rođenu 1. januara (50.000,00 din.), novogodišnji poklon za prvo dete rođeno 1.januara (100.000,00 din.) i novčana pomoć za trojke  (100.000,00 din.). Takođe Grad će nastaviti da sprovodi sve dosadašnje usluge socijalne i dečije zaštite.

Dejan Mandić, 

Član Gradskog veća za budžet i finansije

Novi Sad, 1. april 2013. godine