Čitaj mi

GRAD NOVI SAD JE POTPISNIK PARISKE DEKLARACIJE O GRADOVIMA BRZOG ODGOVORA

Povodom 1. decembra – Međunarodnog dana borbe protiv side, u Beogradu je održana konferencija „Nejednakost. AIDS. Pandemija. – DA STAVIMO TAČKU“ kojoj je prisustvovao član Gradskog veća za zdravstvo dr Dragan Stajić i tom prilikom, u ime gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića potpisao Parisku deklaraciju o Gradovima brzog odgovora.

Tom deklaracijom gradonačelnici se obavezuju na ubrzanje nastojanja i napora da u svojim gradovima zaustave širenje side putem niza aktivnosti. Te obaveze i aktivnosti uključuju i ostvarivanje 90-90-90 ciljeva koje je postavio UNAIDS - Program  Ujedinjenih nacija za HIV/sidu, što bi rezultiralo time da 90% ljudi koji žive sa HIV-om saznaju za svoj HIV status, 90% ljudi koji znaju za svoj HIV pozitivni status dobiju antiretroviralnu terapiju, a 90% ljudi koji su već na terapiji supresovanim virusnim opterećenjem održavaju zdravlje uz redukovani rizik prenosa HIV-a.

- Da bi se okončala širenje HIV-a potrebna je sistemska borba, multisektorska saradnja i jasan plan. U tom smislu prepoznajemo značaj potpisivanja Pariske deklaracije i drago nam je što je što smo se time svrstali u zajednicu od 300 gradova iz celog sveta. Grad Novi Sad godinama u kontinuitetu podržava i izdvaja sredstva iz budžeta za aktivnosti koje realizuju udruženja i zdravstvene ustanove, kako u cilju unapređenja prevencije HIV infekcija, tako i poboljšanju položaja osoba obolelih od HIV-a. Aktivnosti na prevenciji između ostalog obuhvataju dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje, psihološka savetovališta za osobe koje žive za HIV-om, podelu sterilnog pribora, terenski rad sa populacijom koja je u riziku, edukacije adolescenata u cilju prevencije i ostalo. Podržavamo zdravstvene ustanove, kao i udruženja koja sa velikim entuzijazmom i posvećenošću rade sa osobama koje su u riziku, kao i sa osobama obolelim od HIV-a i suguran sam da ćemo zajedničkim snagama, uspešno pristupiti ozbiljnoj borbi na koju nas Pariska deklaracija obavezuje- izjavio je Dragan Stajić.

Gradovi brzog odgovora predstavljaju globalno partnerstvo između Grada Pariza, Međunarodne asocijacije lekara koji se bave lečenjem side, Zajedničkog programa Ujedinjenih nacija za HIV/sidu i Programa Ujedinjenih nacija za ljudska naselja, u saradnji sa lokalnim, nacionalnim, regionalnim i međunarodnim partnerima i zainteresovanim stranama. Deklaraciju je od 2014. godine do danas, potpisalo preko 300 gradova i opština iz celog sveta, među kojima su i gradovi i opštine u Srbiji.

Novi Sad, 30. novembar 2021. godine