Član Gradskog veća za zdravstvo

DRAGAN STAJIĆ
Član Gradskog veća za zdravstvo

Trg slobode 1, Novi Sad
Telefon: +381 21 525 745,  525 934
e-mail: dragan.stajic@novisad.rs

Rođen 20. avgusta 1970. godine, u Mostaru.

Obrazovanje:
− Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
2020. godine - Strukovne studije iz oblasti menadžmenta u zdravstvu, odbranjen specijalistički rad na temu „Istraživanje organizacione strukture i klime zdravstvene ustanove“
− Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet
2016. godine - Odbranjena doktorska disertacija “Analiza respiratornih poremećaja tokom spavanja kod žena sa rizičnim trudnoćama”
2016. godine - Lekar subspecijalista iz fertiliteta i steriliteta, izabran u zvanje asistenta Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.
− Položen ispit iz uže specijalizacije iz fertiliteta i steriliteta
2001-2007. Magistarske studije, odbranjena magistarska teza „Uticaj životne sredine na psihosocijalni i medicinski aspekt menopauze“
1998-2003. Specijalističke studije - Lekar specijalista ginekologije i akušerstva 
1991-1997.  Osnovne studije medicine - Doktor medicine 

− Srednja medicinska škola “Dr Ante Jamnicki”, Mostar
− Osnovna škola “Risto Proroković”, Nevesinje 

Radno iskustvo:
Кlinički centar Vojvodine,  Кlinika za ginekologiju i akušerstvo
Od 2016. godine - Subspecijalista iz oblasti fertiliteta i steriliteta
2012 -2016 V.D. upravnika Кlinike za ginekologiju i akušerstvo
Od 2011. godine - Šef odseka za prijem i trijažu trudnica
Od 2003 godine - Lekar specijalista ginekologije i akušerstva
1998 - 2003.  Lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva, volonterska specijalizacija
Od 2016. godine - asistent na Medicinskom fakultetu, Кatedra za ginekologiju i opstetriciju

Na mesto člana Gradskog veća Novog Sada za zdravstvo izabran je  u septembru 2020. godine.

Govori ruski i engleski jezik.
Oženjen, otac dva sina.