Čitaj mi

BESPLATNO PARKIRANJE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM NA SVIM PARKING MESTIMA NA PODRUČJU GRADA

Ministarstvo za rad i socijalna pitanja Republike Srbije pokrenulo je inicijativu za izdavanje standardizovanih i zaštićenih parking karata za osobe sa invaliditetom koji će biti jedinstvene i važiće na teritoriji cele Republike Srbije počev od 2012. godine. Osobe sa invaliditetom moći da ih koriste i u drugim gradovima, a ne samo na području Grada Novog Sada kao što je to bilo sada.

Ministarstvo je propisalo izgled parking kartice i dostavilo ih na popunjavanje preduzećima koje se bave parkiranjem na teritoriji Republike Srbije. Novina je da parking kartica važi isključivo na označenim parking mestima za osobe sa invaliditetom i da kartica sadrži fotografiju osobe sa imenom i prezimenom.

Po preporuci gradonačelnika Grada Novog Sada Igora Pavličića, JKP „Parking servis“ je u saradnji sa Gradskom upravom za dečju i socijalnu zaštitu, donelo odluku da sve osobe sa invaliditetom mogu i dalje, kao i do sada, besplatno da se parkiraju i na drugim parking mestima, a ne samo na posebno obeleženim mestima za parkiranje osoba sa ivaliditetom.

Uslove za izdavanje parking karata za osobe sa invaliditetom propisuje Gradska uprava za dečju i socijalnu zaštitu.

Novi Sad, 6. februar 2012. godine