9. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NOVOG SADA

Preuzmite 9._sedinica_i_deo.doc (application/msword 7809 KB)
Preuzmite 9._sedinica_ii_deo.doc (application/msword 7598 KB)
Preuzmite 9._sedinica_iii_deo.doc (application/msword 7500 KB)
Preuzmite 9._sedinica_iv_deo.doc (application/msword 7658 KB)
Preuzmite 9._sedinica_v_deo.doc (application/msword 7418 KB)
Preuzmite 9._sedinica_vi_deo.doc (application/msword 7863 KB)
Preuzmite 9._sedinica_vii_deo.doc (application/msword 8331 KB)
Preuzmite 9._sedinica_viii_deo.doc (application/msword 7368 KB)
Preuzmite 9._sedinica_ix_deo.doc (application/msword 7582 KB)
Preuzmite 9._sedinica_x_deo.doc (application/msword 6350 KB)
Preuzmite 9._sedinica_xi_deo.doc (application/msword 7236 KB)
Preuzmite 9._sedinica_xii_deo.doc (application/msword 2771 KB)
Preuzmite 9._sedinica_xiii_deo.doc (application/msword 4607 KB)