22. SEDNICA KOMISIJE ZA PLANOVE SKUPŠTINE GRADA NOVOG SADA