168. SEDNICA KOMISIJE ZA PLANOVE SKUPŠTINE GRADA NOVOG SADA