104. SEDNICA KOMISIJE ZA PLANOVE SKUPŠTINE GRADA NOVOG SADA, ČETVRTAK 24. SEPTEMBAR 2020. GODINE.