Читај ми

ЛАКШЕ ДО ИЗВОДА ИЗ МАТИЧАРСКИХ КЊИГА У НОВОМ САДУ

Град Нови Сад је део Централног система за електронску обраду и складиштење података, а захваљујући томе, грађани којима је потребно уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених, венчаних или умрлих из матичног подручја Панчева, Алексинца, Бачке Тополе, Београда, Ваљева, Врања, Жабља, Кикинде, Апатина, Крагујевца, Кучева, Лесковца, Новог Сада, Пландишта, Пожаревца, Сврљига, Смедерева, Сремских Карловаца, Темерина, Ужица, Крагујевца, Лајковца, Новог Бечеја или Чачка, од сада исте могу прибавити у месним канцеларијама Новог Сада и без одлажења у наведене градове и општине.

- Пројекат умрежавања месних канцеларија, односно омогућавање њиховог приступа централој бази матичних књига је пројекат који је Град Нови Сад радио у протеклих годину дана. Подршку смо добили од Министарства телекомуникација у виду средстава за набавку хардверске опреме за месне канцеларије, док је изградњу софтвера и обуку за коришћење апликација и програма у месним канцеларијама спровело ЈКП „Информатика“. – рекла је чланица Градског већа за управу и прописе Милена Поповић Субић.

Пројекат треба да омогући грађанима Новог Сада да у месту свог боравка добију документа из матичних књига рођених, умрлих и венчаних, као и уверење о држављанству, а унос у базу података тренутно се врши у 16 месних канцеларија на подручју Града – „Петроварадин“, „Сремска Каменица“, „Буковац“, „Лединци“, „Стари Лединци“, „Каћ“, „Будисава“, „Ковиљ“, „Руменка“, „Кисач“, „Степановићево“, „Ветерник“, „Футог“, „Бегеч“, „Ченеј“, „Пејићеви салаши-Немановци“. Матичари из свих 16 подручја имају сертификат којим су обучени за приступ централној бази података матичних књига што омогућава да Новосађанима брзо и ефикасно издају изводе из 23 града у Србији који су у бази.

Нови Сад, 20. септембар 2011. године