Читај ми

КОНТАКТИРАЈТЕ КАНЦЕЛАРИЈУ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У НОВОМ САДУ

 

Град Нови Сад постао је први град у Србији који је формирао Канцеларију за особе са инвалидитетом, а која функционише у оквиру Градске управе за социјалну и дечју заштиту.

Канцеларија обавља послове који се односе на унапређење положаја особа са инвалидитетом на територији града Новог Сада и представља организацију која у епицентар рада ставља потребе особа са инвалидитетом. У делокруг рада Канцеларије спадају пружање брзих одговора и информација странкама и удружењима особа са инвалидитетом, праћење конкурса и сарадња са потенцијалним домаћим и страним донаторима, прикупљање података за израду годишњег програма спровођења Акционог плана приступачности, као и учешће у изради софтверског програма за вођење евиденције приступачности.

Радно време Канцеларије за особе са инвалидитетом која се налази на првом спрату Пословног центра „Аполо“ на Тргу слободе бр. 3 у Новом Саду је од 7,30 до 15, 30 часова сваког радног дана. Сви заинтересовани грађани могу доћи лично или контактирати Канцеларију позивањем броја 021/425-727 и путем електронске поште на адресу kancelarijaosi@gmail.com.

Нови Сад, 6. септембар 2013. године