Читај ми

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ ПОВОДОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ СТАНОВА У ВЕТЕРНИКУ И ФУТОГУ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА

Четвртак, 28. децембар 2017. године

10.30 часова

Свечана сала, Градска кућа

Трг слободе бр. 1

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић, заједно ће са председником Комисије за решавање стамбених питања избеглих лица Жарком Мићиним и комесаром Владимиром Цуцићем из Комесаријата за избеглице и мигарције, присуствовати конференцији за новинаре поводом реализације пројекта изградње станова у Ветернику и Футогу за избегла лица.

У циљу стамбеног збрињавања тих лица Град је обезбедио локације на којима ће се средствима донатора, Банке за развој савета Европе и путем Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Јединице за управљање пројектима, а кроз Регионални програм стамбеног збрињавања, изградити 276 стамбених јединица у Ветернику и 152 стамбене јединице у Футогу.

Рeгиoнaлни прoгрaм стaмбeнoг збрињaвaњa (РСП) je зajeднички вишeгoдишњи прoгрaм Републике Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Хрватске, кojи имa зa циљ дa oбeзбeди трajнa стaмбeнa рeшeњa зa oкo 27.000 нajугрoжeниjих избeгличких пoрoдицa, oднoснo зa oкo 74.000 људи у рeгиoну.

Нови Сад, 27. децембар 2017. године