20.04.2012 - 08:20
Пројекат „Екопрофит“ реализује Град Нови Сад преко Градске управе за заштиту животне средине и Канцеларије за локални...
20.04.2012 - 08:19
Пројекат „Home care services in Novi Sad“ реализује Град Нови Сад преко Градске управе за социјалну и дечју заштиту у...
20.04.2012 - 08:18
Музеј Града Новог Сада је у партнерству са Еврорегијом Дунав-Криш-Мориш-Тиса припремио предлог пројекта „Museum pass...
20.04.2012 - 08:16
Као победнику такмичења локалних самоуправа у управљању финансијама и кредитној способности, међународна агенција "Moody...
20.04.2012 - 08:13
Град Нови Сад, преко Градске управе за привреду, остварује прекограничну сарадњу кроз учешће на реализацији пројекта "...
20.04.2012 - 08:12
Град Нови Сад је преко Канцеларије за локални економски развој аплицирао код Ју-ес-ејд/Мега програма и добио средства за...
16.03.2012 - 07:39
Град Нови Сад је, у партнерству са Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapitvény из Кечкемета...
11.04.2011 - 09:55
Град Нови Сад је путем Канцеларије за локални економски развој, у сарадњи са ЈКП „Информатика“ Нови Сад као партнером, аплицирао...
11.04.2011 - 09:54
Пројекат Постављање сајта за нове инвеститоре са ГИС-ом града je пројекат који је рангиран на прво место у Стратегији привредног...
20.12.2010 - 10:02
Град Нови Сад је преко Канцеларије за локални економски развој аплицирао код Министарства омладине и спорта са пројектом...