23.04.2013 - 13:24
У оквиру ИПА прекограничног програма Србија – Мађарска, одобрена су средства за пројекат “CROSSWATER”.  ЈП...
23.04.2013 - 11:28
У оквиру конкурса Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Граду Новом Саду, путем Канцеларије...
19.04.2013 - 14:17
У оквиру ИПА прекограничног програма Србија – Мађарска, одобрена су средства за пројекат "Ride across Europe" -...
19.04.2013 - 14:15
У оквиру ИПА прекограничног програма Србија – Хрватска, одобрена су средства за пројекат „Бољи квалитет живота кроз...
19.04.2013 - 14:04
Граду Новом Саду, као носиоцу пројекта је у партнерству са Kistelek Környéki Települések Többc...
19.04.2013 - 13:34
У оквиру ИПА прекограничног програма Србија – Мађарска, одобрена су средства за пројекат „Заштита животне средине у...
19.04.2013 - 13:03
У оквиру ИПА прекограничног програма Србија – Мађарска, одобрена су средства за пројекат „Заштита животне средине и...
19.04.2013 - 12:52
У оквиру ИПА прекограничног програма Србија – Хрватска, одобрена су средства за пројекат „Обновљива енергија у...
30.08.2012 - 11:20
У оквиру конкурса Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Граду Новом Саду, путем Агенције за...