ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА БР.RHP-W7-PA/PCNS-2019 ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ - СТАНОВА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВИ САДА