ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТА НА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА НАБАВКУ ОБРТНИХ СРЕДСТАВА