ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА НА ПАРЦЕЛИ БР.380/28 КО НОВИ САД IV У НОВОМ САДУ