ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЗА ВОЋАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ТЕРИРОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2017. ГОДИНУ