ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА-УЛИЦА ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА БР. 7