ЈАВНИ КОНКУРСИ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ