ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО- ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА