ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ