ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ