ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ –КАРТИРАЊЕ ТЕРЕНА ПОД КОРОВСКОМ БИЉКОМ АМБРОЗИЈОМ И ДРУГИМ АЛЕРГОГЕНИМ БИЉКАМА, ЛАБОРАТОРИЈСКА И ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА И МОНИТОРИНГ (БРОЈ 1.2.15/2020)