ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА: „БЕЗБЕДНО БИЦИКЛИСТИЧКОМ СТАЗОМ ОД ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА КА ГРАДУ“ ( ЈНВВ-У-6/2017)