ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ЧУВАЊЕ ТАКСИ ВОЗИЛА ( ШИФРА: БП-У-3/2021)