ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА - УТВРЂИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, БРОЈ 1.2.2/2020